Medewerker bedrijfsbureau

De medewerker bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het correct en verwerken van de financieel administratieve projectgegevens, bewaken van de financiële voortgang van projecten en het van de periodieke rapportage hieromtrent. De projectadministrateur neemt deel aan het projectteam.

Colleagues working over some finance reports

Werkzaamheden:

 • Het wekelijks verwerken van de uren en controleren op de correctheid hiervan
 • Het maken van ( periodieke) afrekeningen van werkzaamheden zowel op regie, offerte als contractbasis
 • Het signaleren van afwijkingen in de realisatie of prognose ten opzichte van de aanbieding (kostenopgave)
 • Verzorgen van een juiste, tijdige en volledige financiële gegevensverwerking met betrekking tot de aan hem/haar toebedeelde projecten, conform de organisatierichtlijnen. Zodanig dat te allen tijde een betrouwbaar inzicht in de financiële stand van zaken verkregen kan worden.
 • Bewaken van liquiditeitspositie van het project, ten einde de meest gunstige situatie met betrekking tot het kapitaalbeslag te bereiken.
 • Het bewaken van de facturatie en bewaken van termijnen aan de opdrachtgever en de meerwerkkosten van projecten, en tijdige signaleren en bijsturen in geval van afwijkingen c.q. risico’s.
 • Dagelijkse controle van de lopende projecten (in- en verkoop-uren)
 • Periodiek overleg met de projectleiders en tevens controle op afrekeningen van projecten op juistheid en marges
 • Periodiek overleg met hoofd bedrijfsbureau over voortgang van projecten aan de hand van de overzichten uit Account View (in overleg bepalen op welke wijze deze gemaakt moeten worden, per projectleider en in detail per projectcode)
 • Periodiek overleg met Operationeel manager/projectleiders en BB
 • Overleg met overige BV’s omtrent inhuur personeel en tarieven
 • Info verstrekken t.a.v. de maand/kwartaal/jaarcijfers voor de financiële opzet

Competentieprofiel:

 • Accuratesse
 • Cijfermatig inzicht + analyse
 • Integriteit/betrouwbaarheid
 • Probleem analytisch vermogen
 • Stressbestendigheid

Bevoegdheden:

 • Het recht om gevraagd en ongevraagd op zijn/haar kennisgebied staf- en lijnfunctionarissen te informeren, problemen te signaleren, alternatieven voor te stellen en nadere aanbevelingen te doen, waarover de projectverantwoordelijke functionarissen moeten beslissen.

Functie- en functioneringseisen:

Opleiding

Beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau.

Ervaring

Beschikken over relevante werkervaring in een projectmatige organisatie, bij voorkeur in bouw/technische branche.

Kennis

Kennis van Account View is een pré

Solliciteer nu!

"*" geeft vereiste velden aan

Max. bestandsgrootte: 64 MB.